Thursday, January 18, 2018

My learning in 5D

My learning in 5D

I think my learning grew a lot in 5D because I got to know multiples and factors better and I got to learn new strategies to help me solve difficult problems. When im solving division problems, I can solce them much quicker.

I think I should focus on understanding decimals better because I struggle.


Wednesday, January 10, 2018

Government
Day 1 Reflection
Concept
Monarchy
form
A monarchy means when kings and queen's still ruled a lot.
responsibility
In a monarchy the citizens have to listen to the kings rules.
The government has to support them?
reflection
A monarchy is successful if/when...they earn a lot and be royal?
personal comment
Being a part of a monarchy made me feel…like there's not much to do.
I would change…so that some people would would also share a role.
I would keep...the privileges the king has.
colour
A colour I would choose to represent monarchy would be red.
symbol
A symbol I would choose to represent monarchy would be crown.
image
An image I would choose to represent monarchy would be peace.


Day 2 Reflection  “Anarchy sounds good to me. Then someone asks, 'Who'd fix the sewers?'”
Concept
Anarchy
form
An anarchy means...government and freedom?
responsibility
In an anarchy the citizens have to... have freedom.
The government has to...get the people to have access to freedom.
reflection
An anarchy is successful if/when...people are happy and not sad.
personal comment
Being a part of anarchy made me feel…like the world had peace.
I would change… that some people would get to share a role.
I would keep...that people have to listen to other people.
colour
A colour I would choose to represent anarchy would be blue.
symbol
A symbol I would choose to represent anarchy would be people.
image
An image I would choose to represent anarchy would be friendship.

Wednesday, December 13, 2017

Sông của Tràng An

                
Dây là bài miêu tả của em. Em chọn bài này bởi vì có nhiều cảnh để miểu tả về về sông của Tràng An.


  Sông của Tràng An

Ở Việt Nam có rất nhiều sông hồ nhưng em thích nhất là sông này bởi vì có nhiều cây và ruộng lúa và có cảnh đẹp.

Mỗi thuyền có 2 người cùng nhau nhịp Trên sông, có rất nhiều thuyền bè. Mặt trời chiếu vào những thảm cỏ làm cho nó nhìn chín rộ đến mùa thu hoạch. xa xa có những rặng cây giống như núi dòng sông uốn lượn, như một con rắn. Những chiếc mái chèo thò dài ra như những cánh tay nhịp nhàng của một người đang bơi. Lá của cây xanh một màn xanh thiên nhiên tuyệt đẹp. Ruộng lúa vàng như mặt trời.

Em mong là cả nhà của em đến nơi này bởi vì thiên nhiên làm cho em cảm giác thoải mái. Em thấy thiên nhiên tốt bởi vì nó làm cho dời của mình dễ hơn.
Monday, December 11, 2017

ES Maker Day

ES Maker Day.
                                                                             
In maker day, we made a hydro power dam and we had to make a water wheel and get the materials we needed. First we had to cut a circle and we had the spoons into 6 centimeters long and use hot glue gun to put it all together. Once we had it all together, we had to experiment with it and we had to get a bucket of water and we tried to make a water dam and we had a couple of challenges with placing the the dam in its place and the water wheel.                                           

Wednesday, November 1, 2017

Việt Nam tổ cuốc em.


Vì sao em chọn bài này?

Em chọn bài Trang phục truyền thống bẩy vì em biết nhiều hơn về Trang phục truyền thống của Việt Nam bẩy vì em tra lên mạng. Em chọn bài trang phục truyền thống bẩy vì bày này làm em phải nghĩ nhiều.

Bài này nói về gì?
Bài này nói về những loại trang phục truyền thống của Việt Nam
và bày này cũng nói về ào dài làm bằng Vải Lụa Tơ tàm, và Cốt Tông.
Bài này cũng kể về Việt Nam.

Em có tiến bộ hơn không?
Em tiến bộ một ít bẩy vì em phải rất tập trung vào làm bài bẩy vì em
biết làm bài này cũng phải làm nhanh. Ở nhà, em cũng cần đọc chuyện
nhiều hơn.

Trang phục truyền thống - Google Slides

Thursday, August 31, 2017

I am poem.

                                                                I am poem.

I am Anh
Son/Tuyết and Cương.
Who needs fun in life.
who loves his parents.
who sees math everywhere.
who hates being alone and sad.
who dreams of a good future.
who is thankful for his parents for taking care of him.

Resident of Hanoi
Phan
Tôi là Anh
Con của/Tuyết và cường.
Ai cần vui vẻ trong cuộc sống
Người yêu cha mẹ của mình.
Những người nhìn thấy toán học ở khắp mọi nơi.
Người ghét bị cô đơn và buồn.
Những người mơ ước một tương lai tốt đẹp.

Người biết ơn bố mẹ anh đã chăm sóc mình.

Cư trú của Hà Nội
Phan

Wednesday, May 17, 2017

My learner profile.

                       Communicator.


Why you should communicate. 
My favorite learner profile this week was communicator
because when you communicate with people in some
kind of event, it helps your team better because you
could be cheering them on.

Your helping your teammates by giving them feed back
and being positive to them because if you be negative to
your teammates or team. You could make them feel bad and they could play
worse. And if you weren't communicating with your team. I don't think that
you would be making any progress.

Why communicating is important.
Communicating is important because people would understand what your
trying to explain and if you weren't communicating. It would be hard for
others to understand you.